Cara untuk melindungi diri dan mencegah penyebaran COVID-19.